RBL Bouw  verzoekt u onderstaande informatie en voorwaarden zorgvuldig te lezen. Door deze site te raadplegen, stemt u automatisch in met deze voorwaarden.

De pagina’s en overige inhoud van onze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten van de website zijn eigendom van RBL Bouw. Niets uit deze site mag worden verveelvoudigd, overgedragen, gedistribueerd, gepubliceerd of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming van RBL Bouw. Wijziging van de inhoud is uitdrukkelijk verboden. Tenzij anders aangegeven zijn de handelsmerkrechten van RBL Bouw van toepassing op alle merken die op onze website worden getoond. Dit betreffen onder andere alle logo’s van RBL Bouw. Het gebruik van deze merken is niet toegestaan zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van RBL Bouw.

RBL Bouw wijst alle aansprakelijkheid jegens elke partij af voor mogelijke directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade, hetzij enige andere schade ontstaan door het gebruik van onze website of de inhoud daarvan, dan wel door de onmogelijkheid om hiervan gebruik te maken of van alle andere websites die via hyperlinks aan onze website zijn gekoppeld.

Op alle producten en diensten van RBL Bouw zijn onze algemene voorwaarden van toepassing gedeponeerd bij de kamer van koophandel. De informatie die op onze website wordt verstrekt, kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Deze voorwaarden zullen in elk opzicht uitsluitend en exclusief onderhevig zijn aan de Nederlandse wetgeving.